Call Us : +123-456-789

นบข.เห็นชอบแผนช่วยเหลือชาวนา

Home  >>  news  >>  นบข.เห็นชอบแผนช่วยเหลือชาวนา

นบข.เห็นชอบแผนช่วยเหลือชาวนา

   news   August 5, 2017  Comments Off on นบข.เห็นชอบแผนช่วยเหลือชาวนา

นบข.เห็นชอบช่วยเหลือเกษตรกร 4-5 หมื่นล้านบาท ปล่อยสินเชื่อชะลอการขายข้าวหอมมะลิ 1 หมื่นบาทต่อตัน หวังลดต้นทุนปลูกข้าว ทั้งชดเชยดอกเบี้ย ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร โรงสีรวบรวมข้าว พอใจราคาข้าวเริ่มขยับขึ้น

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน รับทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ราคาข้าวตลาดโลกเริ่มปรับสูงขึ้น เนื่องจากหลายประเทศประสบปัญหาภัยธรรมชาติเหมือนกับไทย การส่งเสริมปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกข้าวทดแทนการเสียหายซ้ำซาก อีกทั้งสตอกข้าวของคลังรัฐบาลลดลงเกือบหมด ทำให้ราคาข้าวในประเทศขยับสูงขึ้น ราคาข้าวหอมมะลิเดือนกรกฎาคม 2560 ราคา 10,000-12,000 บาทต่อตัน ข้าวเหนียว 9,300-12,000 บาทต่อตัน ข้าวเจ้า 7,700-8,800 บาทต่อตัน ข้าวหอมปทุมธานี 9,200-9,500 บาทต่อตัน เมื่อแนวโน้มราคาข้าวในตลาดเริ่มสูงขึ้น

ทั้งนี้ ที่ประชุม นบข.จึงเห็นชอบสินเชื่อชะลอขายข้าวปีการผลิต 2560/2561 เพื่อลดต้นทุนให้เกษตรกรผ่าน 3 โครงการ ประกอบด้วย 1.มาตรการสินเชื่อเพื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี เพื่อช่วยเหลือด้านราคา เกษตรกรจะได้รับสินเชื่อเกิน 10,000 บาทต่อตัน สัดส่วนร้อยละ 90 ของราคาตลาด จากปีก่อนให้สินเชื่อประมาณตันละ 7,000 บาทต่อตันของราคาตลาด กำหนดเป็นข้าวความชื้น 15 เปอร์เซ็นต์ รัฐบาลยังจ่ายค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว 2,000 บาทต่อตัน รวมทั้งค่าเก็บรักษาข้าวเปลือกในยุ้งฉาง 1,500 บาทต่อตัน รวมแล้วชาวนาได้รับเงินรวมกันทุกด้านประมาณ 14,000 บาทต่อตัน

2.มาตรการให้สินเชื่อกลุ่มสหกรณ์ กลุ่มสถาบันเกษตรกร รวบรวมข้าวจากชาวนา เพื่อนำมาแปรรูปราคา 12,000 บาทต่อตัน เป้าหมาย 2.5 ล้านตัน รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ย 406.25 ล้านบาท 3.โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้กับโรงสีข้าว เพื่อรวบรวมข้าวจากเกษตรกรอัตราร้อยละ 3 กำหนดให้เก็บข้าวไว้ในสตอก 2-6 เดือน วงเงินชดเชยดอกเบี้ย 940 ล้านบาท เป้าหมาย 8 ล้านตัน รวมทั้ง 2 มาตรการให้กลุ่มสหกรณ์และโรงสีช่วยดูดซับข้าวประมาณ 10.5 ล้านตัน ที่ประชุม นบข.แสดงความเป็นห่วงเรื่องเมล็ดพันธุ์ข้าวของชาวนา เนื่องจากเกิดปัญหาน้ำท่วมบ่อยครั้งเกษตรกรบางรายหว่านเมล็ดข้าวถึง 3 รอบ จึงต้องการช่วยเหลือด้านเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกรได้รับอย่างเพียงพอ รวมถึงการศึกษาช่วยเหลือด้านเครื่องมือ เครื่องจักร เพื่อลดต้นทุนให้เกษตรกร รวมสินเชื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารพาณิชย์ใช้เงินประมาณ 40,000-50,000 ล้านบาท.-สำนักข่าวไทย

Comments are closed.