Call Us : +123-456-789

“บุพเพสันนิวาส” สอดแทรก”โรคมาลาเรีย”

Home  >>  health news  >>  “บุพเพสันนิวาส” สอดแทรก”โรคมาลาเรีย”

“บุพเพสันนิวาส” สอดแทรก”โรคมาลาเรีย”

   health news   March 22, 2018  Comments Off on “บุพเพสันนิวาส” สอดแทรก”โรคมาลาเรีย”

“มาลาเรีย” หรือ “ไข้จับสั่น” เป็นโรคเก่าแก่ที่เกิดคู่กับมนุษย์มาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ ในอดีต “มาลาเรีย” เป็นโรคสำคัญที่ทำให้ประชาชนของโลกเจ็บป่วยและเสียชีวิต และเป็นโรคหนึ่งที่คุกคามประชากรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asia) อยู่เนืองๆ “มาลาเรีย” เป็นโรคประจำถิ่นในพื้นที่ลุ่มและพื้นที่บุกเบิกใหม่ในการทำเกษตรหรืออยู่อาศัยและแพร่ระบาดมากในดินแดนทางใต้ ได้แก่ ยูนนาน กวางสี ไต้หวัน พม่า เวียดนาม

สมัยกรุงศรีอยุธยา ในช่วงที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครองราชย์ เป็นยุคที่ชาวตะวันตกเข้ามาทำการค้าขายและตั้งถิ่นฐานจำนวนมาก กรุงศรีอยุธยาจึงมีฐานะเป็นศูนย์กลางการค้านานาชาติ ที่มีชาวต่างชาติหลายชาติหลายภาษามาอยู่อาศัยจำนวนมาก จากจดหมายเหตุ ลา ลู แบร์ (ราชทูตเข้ามาประเทศสยามประมาณ พ.ศ. 2230 – พ.ศ. 2231) ได้บันทึกว่า ในสมัยนั้นมีไข้จับสั่น(มาลาเรีย)อยู่ชุกชุม แต่ด้วยความรุนแรงของโรคน้อยกว่าไข้ทรพิษทำให้ไข้จับสั่นไม่ถูกบันทึกไว้ การรักษาโรครวมทั้งโรคมาลาเรียในยุคสมัยนั้น จะใช้ความรู้แบบตำราแพทย์แผนไทย และแพทย์พื้นบ้าน เป็นแบบความเชื่อผี พุทธ โหราศาสตร์ และพราหมณ์ผสมปนกันไป ซึ่งต่างกับแพทย์แผนตะวันตกอย่างสิ้นเชิง ปัจจุบันสถานการณ์โรคมาลาเรียของประเทศไทยลดลงอย่างมาก เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรคยังคงเดินหน้ายุทธศาสตร์กำจัดโรคมาลาเรียให้หมดไปจากประเทศอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่มีผู้จัดละครหลายค่ายให้ความสำคัญกับงานด้านสาธารณาสุข โดยเฉพาะละคร “บุพเพสันนิวาส” ละครย้อนยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่ได้สอดแทรกความรู้เรื่องการป้องกันควบคุม “โรคมาลาเรีย” ในบทละครได้อย่างเหมาะสมกลมกลืน กรมควบคุมโรคกล่าวชื่นชมและคาดหวังให้สังคมไทยมีละครดีๆ ที่สามารถสะท้อนเรื่องราวที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมแบบนี้ตลอดไป นับตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยามีชาวตะวันตกเดินทางเข้ามาทำการค้าขายและตั้งถิ่นฐานจำนวนมาก ทำให้เป็นศูนย์กลางการค้านานาชาติ ซึ่งการเดินทางระหว่างประเทศสามารถนำโรคติดต่อต่างๆ ที่ไม่เคยพบแพร่กระจายเข้ามาได้ โดยโรคระบาดหรือโรคติดต่อในอดีตที่สร้างความเสียหายแก่ประเทศ อาทิ โรคไข้ทรพิษ (ไข้ฝีดาษ) โรคบิดและโรคมาลาเรีย (โรคไข้จับสั่น). ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

Comments are closed.