Call Us : +123-456-789

พิพิธภัณฑ์เสรีไทยแพร่

Home  >>  travel news  >>  พิพิธภัณฑ์เสรีไทยแพร่

พิพิธภัณฑ์เสรีไทยแพร่

   travel news   April 5, 2018  Comments Off on พิพิธภัณฑ์เสรีไทยแพร่

เมื่อขบวนการเสรีไทยคือหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของเมืองแพร่ที่ควรค่าแก่การจดจำ ด้วยเมืองแพร่นั้นคือศูนย์กลางของขบวนการเสรีไทยในภาคเหนือนั่นเอง และเพื่อเก็บรักษาความทรงจำอันมีค่านี้ไว้ คุณภุชงค์ กันทาธรรม บุตรชายของนายทอง กันทาธรรม อดีตหัวหน้าเสรีไทยสายแพร่ จึงได้ริเริ่มสร้างพิพิธภัณฑ์ เสรีไทยแพร่ขึ้นในปี พ.ศ.2550 ซึ่งนอกจากจะเป็นการรำลึกถึงวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของบรรพบุรุษผู้กล้าในยุคนั้นแล้ว

ยังเป็นการเล่าเรื่องราวสำคัญในอดีตของเมืองแพร่ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ โดยภายในพิพิธภัณฑ์นั้น มีการประดับรูปภาพ ให้ความรู้เรื่องขบวนการเสรีไทยพร้อมประวัติต่างๆ ให้ศึกษา นอกจากนี้ยังมีโซนจำหน่ายสินค้าต่างๆ เช่น เสื้อ แก้วกาแฟ พวงกุญแจ สำหรับผู้สนใจอยากซื้อเก็บไว้เป็นที่ระลึก ขบวนการเสรีไทยในภาคเหนือนั้นมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองแพร่ โดยมีนายปรีดี พนมยงค์ และนายทอง กันทาธรรมเป็นหัวแรงหลักในปฏิบัติการครั้งแรก เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2487 ที่เรียกว่า ปฏิบัติการฮอทฟูท โดย ร.ท. บุญมาก เทศบุตร และ ร.ต. วิมล วิริยะวิทยเป็นผู้ปฎิบัติภารกิจกระโดดร่มลงที่แพร่พร้อมสัมภาระและมีศูนย์บัญชาการอยู่ที่บ้านหนองม่วงไข่ โดยได้รับการสนับสนุนทางอากาศด้วยการกระโดร่มครั้งต่อไปอีก 3 ครั้ง ซึ่งเป็นระยะที่ได้ตั้งศูนย์ไซเรนขึ้นที่กรุงเทพฯ จากนั้นได้มีการนัดหมายชัดเจนระหว่างทางอากาศและภาคพื้นดิน ซึ่งได้เรียกปฏิบัติการทั้ง 3 ครั้งนี้ว่า ปฏิบัติการนิวเมอรัล โดยการปฏิบัติการแต่ละครั้งเป็นการขนถ่ายสรรพาวุธ เสบียง และยารักษาโรคเพื่อเป็นเครื่องช่วยในการปฏิบัติงาน ตลอดจนนำครูฝึกทั้งชาวต่างชาติและชาวไทยมายังเมืองแพร่ ทั้งนี้ภารกิจของแกนนำเสรีไทยในเมืองแพร่นั้น เป็นการหาข่าวจุดที่ตั้งของทหารญี่ปุ่น การรับส่งข่าวการเก็บอาวุธอเมริกันและการรบแบบจรยุทธ์ โดยมีผู้เข้าร่วมขบวนการกว่า 500 คน พิพิธภัณฑ์เสรีไทยตั้งอยู่ด้านหลังของโรงแรมภราดร ถนนยันตรกิจโกศล อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ เปิดให้เข้าชม ฟรี ทุกวัน สำหรับหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้าเพื่อทางพิพิธภัณฑ์ฯ จะได้จัดวิทยากรบรรยายให้ความรู้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand

Comments are closed.