Call Us : +123-456-789

ส่อง…ศูนย์เรียนรู้ “เกษตรคนเมือง”

Home  >>  health news  >>  ส่อง…ศูนย์เรียนรู้ “เกษตรคนเมือง”

ส่อง…ศูนย์เรียนรู้ “เกษตรคนเมือง”

   health news   August 12, 2017  Comments Off on ส่อง…ศูนย์เรียนรู้ “เกษตรคนเมือง”

พลิกฟื้นสวนยาง 100 ไร่ให้กลายเป็นเกษตรผสมผสาน ภายใต้แนวคิดการออกแบบพื้นที่ให้คนสามารถพึ่งพาตนเองได้ใน 5 ด้าน การสร้างค่านิยมในการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ผู้ประกอบการร้านอาหารก็ถือเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการกินของผู้บริโภคในปัจจุบัน

เมื่อเร็วๆนี้ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้พาไปรู้จัก1 ใน 13 ร้านอาหารในพื้นที่ จ.สงขลา ที่ผ่านเกณฑ์ประเมินให้เป็นแหล่งบริการอาหารเพื่อสุขภาพ ของโครงการพัฒนาเสริมสร้างแหล่งให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพ อย่าง‘ศูนย์เรียนรู้เกษตรคนเมืองบ้านภูลิตา’ ที่สสส.หนุนเสริมให้เกิดพื้นที่ต้นแบบ“บูรณาการระบบอาหารและแหล่งบริการอาหารเพื่อสุขภาพ”ขึ้น นางรดา มีบุญ ผู้จัดการและผู้อำนวยการเกษตรคนเมืองบ้านภูลิตา เล่าถึงแนวคิดการสร้างศูนย์เรียนรู้เกษตรคนเมืองบ้านภูลิตาและการมีส่วนร่วมในโครงการฯ ว่า‘ศูนย์เรียนรู้เกษตรคนเมืองบ้านภูลิตา’ ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และนันทนาการของผู้คนในชุมชน รวมไปถึงเป็นสถานที่รวมรวบคนรักสุขภาพ โดยมีรูปแบบการให้บริการแบบครอบครัว และจากการที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของสุขภาวะผู้ที่มาใช้บริการ บ้านภูลิตาจึงถูกต่อยอดให้เป็นแหล่งบริการอาหารปลอดภัย ด้วยแนวคิดการผลิตเกษตรปลอดสารพิษบนพื้นที่จำกัด การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ให้คุ้มค่า และนำวัตถุดิบทางการเกษตรมาปรุงอาหารตามหลักโภชนาการและบริการสู่ผู้บริโภคอย่างปลอดภัย
“ในอนาคตต้องการให้มีแหล่งความรู้ในเรื่องของการเกษตร เช่น โครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตรอาหารปลอดภัยหรือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพราะมนุษย์เราความสุขไม่ได้มีแค่การกินอย่างเดียว แต่ยังมีเรื่องของการพักผ่อน การเรียนรู้ เข้ามาด้วย เพื่อให้มนุษย์มีสุขภาพที่ดี รู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งที่ทาง สสส.ให้ความสำคัญกับบ้านภูลิตา ให้เกียรติเป็นแหล่งผลิตอาหารต้นน้ำ และเราก็พร้อมจะดำเนินโครงการไปอย่างต่อเนื่อง ส่งต่อให้ถึงคนรุ่นใหม่ต่อไป”นางรดากล่าว. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

Comments are closed.