Call Us : +123-456-789

Category Archives : travel news

Home  >>  travel news

เดินกินลมชมบ้านเก่า ถนนคนเดินตลาดเก่า 200 ปี @ปราณบุรี

   travel news   August 12, 2017  Comments Off on เดินกินลมชมบ้านเก่า ถนนคนเดินตลาดเก่า 200 ปี @ปราณบุรี

ถนนคนเดินที่ไม่เพียงเป็นตลาดนัดท่ามกลางบ้านเก่าคลาสสิกเท่านั้น หากยังพาทุกคนย้อนกลับไปหา ความรื่นรมย์ในอดีตเมื่อครั้ง 200 ปีมาแล้ว และเห็นภาพชัดเจนว่าเมืองปราณบุรีในวันวานนั้นสนุกสนาน เพียงใดในช่วงเวลาก่อนที่จะมีถนนเพชรเกษมตัดผ่าน ซึ่งภายหลังที่มีการตัดถนนสายหลักสายนี้ ทำให้ชาวบ้านโยกย้ายไปสร้างชุมชนแห่งใหม่ ส่งผลให้ตลาดแห่งนี้ซบเซา

พิพิธภัณฑ์เงินตราสยามเวียงสรอง

   travel news   August 9, 2017  Comments Off on พิพิธภัณฑ์เงินตราสยามเวียงสรอง

พิพิธภัณฑ์เงินตราสยามเวียงสรองมีพื้นที่กว่า 10 ไร่ เป็นอาคารทรงไทยประยุกต์ของครอบครัวอุปวรรณ ที่เก็บรวบรวมเงินตรา และเหรียญกษาปณ์ต่างๆ ของไทยตลอดจนเงินสกุลอื่นๆ ตั้งแต่สมัยทวารวดี ศรีวิชัย สุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ จนถึงปัจจุบันที่หายากไว้มากมาย นอกจากนี้ยังมีสิ่งของเครื่องใช้วัตถุโบราณ เช่น ถ้วยชามสังคโลก และเอกสารต่างๆ ในสมัยรัชกาลที่ 5 จัดแสดงเพื่อให้นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไปได้เข้าชม พิพิธภัณฑ์เงินตราสยามเวียงสรองจัดว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งที่มีความน่าสนใจมากอันเนื่องมาจากในยุคปัจจุบันพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมเงินตราและเหรียญกษาปณ์ของไทยนั้นมีน้อยมาก อีกทั้งพิพิธภัณฑ์เงินตราสยามเวียงสรองแห่งนี้มีความโดดเด่นในความเก่าแก่ของเงินตราและเหรียญกษาปณ์ที่รวบรวมมาตั้งแต่ในยุคสมัยของทวารวดีซึ่งในขณะนั้นประเทศไทยยังมิเกิดขึ้นด้วยซ้ำ พิพิธภัณฑ์เงินตราสยามเวียงสรองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย ไม่ว่านักท่องเที่ยวจะเดินทางมาเป็นครอบครัว กลุ่มหรือหมู่คณะหรือจะเดินทางมาในลักษณะคู่รักก็ตาม แต่หากนักท่องเที่ยวมีความสนใจในเงินตราและเหรียญกษาปณ์ที่เก่าแก่ไม่ว่าจะเป็นสกุลเงินใดๆก็ตาม เมื่อนักท่องเที่ยวได้เดินทางมายังพิพิธภัณฑ์เงินตราสยามเวียงสรอง นักท่องเที่ยวจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน การท่องเที่ยว ณ พิพิธภัณฑ์เงินตราสยามเวียงสรอง นอกจากจะได้ความรู้กลับไปแล้ว ยังเป็นการใช้เวลาในวันหยุดอย่างคุ้มค่าอีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้ตนเองและผู้อื่นมีความกระตือรือร้นที่จะศึกษาสิ่งใหม่ๆด้วยเช่นกัน

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด

   travel news   August 5, 2017  Comments Off on พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติร้อยเอ็ด

ตั้งอยู่ที่ถนนเพลินจิต ใกล้ศาลากลางจังหวัด แต่เดิมจัดตั้งตามดำริของท่านศาสตราจารย์ ดร.ก่อ สวัสดิพาณิชย์ เพื่อจัดแสดงผ้าไหมพื้นเมืองและงานศิลปหัตถกรรมของจังหวัดร้อยเอ็ด ต่อมากรมศิลปากร มีนโยบายในการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำเมือง เพื่อแสดงเรื่องราวด้านต่าง ๆ ของจังหวัด

หอคอยบรรหาร-แจ่มใส

   travel news   August 4, 2017  Comments Off on หอคอยบรรหาร-แจ่มใส

หากมาสุพรรณบุรี แต่มาไม่ถึง หอคอยบรรหาร-แจ่มชัด จะเรียกว่ามาไม่ถึงสุพรรณบุรี เพราะที่นี่เป็นจุดชมวิวแห่งแรกและสูงที่สุดในประเทศไทย ด้วยความสูงถึง 123.25 เมตร ตัวฐานกว้าง 30 เมตร และสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองได้กว้างไกลแบบพาโนรามาเลยทีเดียว สำหรับการขึ้นเที่ยวชมหอคอยนั้น จะมีจุดแวะพักชมวิวถึง 4 ชั้น

อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ

   travel news   July 27, 2017  Comments Off on อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ

สู่โลกของสัตว์ตัวเล็กที่เรียกว่า ‘แมลง’ พร้อมให้นักท่องเที่ยวได้ตื่นตาตื่นใจกับแมลงหลากชนิดที่ ‘อุทยานแมลงเฉลิมพระเกียรติ’ สถานที่แห่งนี้ดำเนินงานด้านการวิจัยค้นคว้า และพัฒนางานด้านกีฏวิทยา ซึ่งอยู่ในความดูแลของศูนย์วิจัยและพัฒนากีฏวิทยาอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สุสานเจ้าเมืองระนอง

   travel news   July 20, 2017  Comments Off on สุสานเจ้าเมืองระนอง

สักการะเจ้าเมืองระนองผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ดินแดนแห่งนี้ในอดีต โดยสุสานเจ้าเมืองระนองแห่งนี้ สร้างในปี พ.ศ.2426 มีลักษณะเป็นสุสานแบบจีน ซึ่งเป็นที่ฝังศพของเจ้าพระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) เจ้าเมือง ระนองคนแรกที่ได้ถึงอนิจกรรม เมื่อพุทธศักราช 2425 ผู้ซึ่งสร้างคุณูปการเอาไว้มากมาย และยังเป็นต้นตระกูล ณ ระนองมาจนถึงปัจจุบัน